Díl 8 - Zapojení LCD displeje (parallel)

20.05.2014 08:22

Dnešní, již osmý díl našeho seriálu, budu věnovat LCD displejům. Každý kdo někdy s Arduinem něco tvořil, dojde samozřejmě do bodu, kdy potřebuje data zobrazovat uživateli, či nechat uživatele si vybrat nějaké nastavení či cokoliv jiného, k čemu je třeba displej.

Můžete samozřejmě s výhodou použít LCD modul, kde nemusíte nic zapojovat, pouze nasadíte na Arduino (Mega nebo Uno) a vše Vám bez problémů funguje. Jenže, pokud potřebujete LCD displej připojit i k jinému typu desky, například Nano, Mini Pro, Micro Pro - pak je nutná již znalost zapojení a to si dnes ukážeme.

Je to až triviálně jednoduché a zvládne to opravdu každý nadšený amatér.

Nejprve tedy, co budeme potřebovat:

I když jsme zvolili propojovací drátky, letování se nevyhneme. (jde to i bez něj, ale je obtížné zabezpečit kvalitní spoj - na test by to ale stačilo). Musíme totiž pin lištu naletovat na LCD displej, protože ten v základu žádné piny osazeny nemá. Jednoduše tedy oddělíme 16pinů a zapíchneme si je do breadboardu, bude se nám tak s nimi lépe pracovat. 
Displej na ně nasadíme, z druhé strany něčím podložíme, aby byl v rovině a pečlivě přiletujeme všechny piny.
 
A teď k samotnému zapojení - začneme připojením napájení displeje, propojíme si +5V a GND pin Arduina na breadboard a následně z breadboardu připojíme GND na pin č.16  LCD displeje a na pin č.15 připojíme +5V. Jestliže teď připojíte Arduino k napájení, musí se Vám rozsvítit podsvícení displeje. 
Odpojte Arduino od napájení.
 
Dalším krokem je připojení potenciometru, kterým budeme nastavovat kontrast displeje.
Potenciometr připojíme tak, že některou z krajních nožiček (jedno kterou) připojíme na +5V a tu druhou krajní na GND. Prostřední nožičku potenciometru připojíme na pin č.3 LCD displeje.
 
Následuje zapojení napájení samotného displeje - na pin č.1 patří GND a na pin č.2 připojíme +5V.
 
Nyní připojte Arduino k napájení a po rozsvícení podsvícení otáčejte potenciometrem až uvidíte na jednom řádku plné bílé čtverečky.
Pokud vidíte to co je na obrázku, vše je OK, opět odpojte Arduino od napájení.
 
Už nám zbývá propojit pouze datovou část a vše bude hotovo.
 
Potřebujeme pouze 6 pinů pro komunikaci s displejem - RS, EN, D7, D6, D5 a D4.
 
Pin č.5 na LCD displeji je pin R/W, ten připojíme na GND, protože jej nebudeme používat.¨
Pin č.4 je pin RS a ten propojíme s pinem č.7 na Arduinu.
Pin č.6 je pin EN a ten propojíme s pinem č.8 na Arduinu.
Pin č.14 je pin DB7 a ten propojíme s pinem č.12 na Arduinu.
Pin č.13 je pin DB6 a ten propojíme s pinem č.11 na Arduinu.
Pin č.12 je pin DB5 a ten propojíme s pinem č.10 na Arduinu.
Pin č.11 je pin DB4 a ten propojíme s pinem č.9 na Arduinu.
 
Na pin liště u LCD displeje nám tedy zbydou 4 neobsazené piny.
 
Rekapitulace zapojení:
 
piny na liště LCD R/W RS EN DB4 DB5 DB6 DB7
Arduino (čísla pinů) GND 7 8 9 10 11 12

 

 

Pokud potřebujete změnit/použít jiné piny pro připojení LCD displeje, tak prostě použijete jiné, jen je potom musíte správně nastavit v programu, který si právě ukážeme.

Ke komunikaci s displejem se používá knihovna LiquidCrystal, která je součástí IDE Arduina.

Otevřete si tedy sketch s názvem HelloWorld, který naleznete v menu - File→Examples→LiquidCrystal→HelloWorld

V programu musíme změnit piny, které používá náš LCD displej, najděte tedy v programu řádek kde je právě toto:
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

A nastavte piny tak, jak je máme připojeny:
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);

Připojíme Arduino k PC, nastavíme správný COM port a typ desky a nahrajeme náš program do Arduina tlačítkem Upload.

Na displeji se nám bude zobrazovat nápis HelloWorld na prvním řádku a na druhém se budou "počítat" sekundy od spuštění Arduina.
Pokud potřebujete, otočte potenciometrem a nastavte si správný kontrast, aby bylo písmo dobře čitelné.

Takto jsou zapojeny všechny LCD displeje "paralleního typu", takže takto můžete zapojit nejen LCD 16x2 modrý či žlutý, ale i LCD 20x4 modrý či žlutý, případně jakékoliv jiné parallelní displeje.

Pokud si prostudujete program našeho příkladu, jistě sami celkem jednoduše poznáte, co kde změnit, aby jste mohli použít namísto 2 řádkového ten 4 řádkový displej.

Na závěr ještě přidám tabulku s popisem všech pinů displeje, ať to máme všechno pěkně pohromadě.

 
Číslování pinů na desce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
jmenné názvy VSS VDD Contrast RS R/W EN DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 backlight backlight
Arduino (čísla pinů) GND +5V potenciometr 7 GND 8 - - - - 9 10 11 12 +5V GND

 

 

Zpět

Kontakt

Arduino-Home

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode